ส่งหลักฐานการโอน

เมื่อท่านชำระเงินค่าบัตร, ค่าลงทะเบียน
ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นมือถือ,  ผ่านInternet Banking
, ผ่านพรอมพ์เพย์, ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุณาส่งหลักฐานที่นี่ค่ะ


แบบฟอร์มแจ้งโอนเงินเรียบร้อย

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 16,694